ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΟ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων )ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ((αποζημιώσεων αυθαίρετης χρήσης απαλλοτριωμένης έκτασης του Δημοσίου για τη σύνδεση της εγκατάστασης τους με την Εθνική Οδό) : “…..θεωρούμε απαράδεκτες τις απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση Τ.Ε.Ο. Α.Ε. “

ΠΡΟΣ: – Τον Υπουργό Υποδομών     και
Μεταφορών, κο Χρήστο Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Υπό Εκκαθάριση) ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
   Όπως γνωρίζετε, ύστερα από τα ειδοποιητήρια που εστάλησαν από την Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. το 2013 στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών περί πληρωμής οφειλών (αποζημιώσεων αυθαίρετης χρήσης απαλλοτριωμένης έκτασης του Δημοσίου για τη σύνδεση της εγκατάστασης τους με την Εθνική Οδό) για το 2011 και 2012 και παρελθόντα έτη, η εταιρία που ήδη από το 2014 τελεί υπό εκκαθάριση έστειλε, προς έκπληξή μας, πριν από λίγες ημέρες εκ νέου ειδοποιητήρια εξόφλησης του συνόλου των οφειλών μέχρι και το 2014.
   Σας γνωρίζουμε ότι το 2013, ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες των μελών μας για τα ειδοποιητήρια της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., διερευνήσαμε το θέμα, προβαίνοντας σε ενέργειες σε συνεργασία με τα μέλη μας, και διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με τις έγγραφες δηλώσεις δεκάδων επιχειρήσεων (βλ. συνημμένο):
    η εταιρία ουδέποτε ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. στ’  και η’ του  Ν. 2938/2001 και
    η εταιρία ποτέ δεν έστειλε έγγραφη πρόσκληση, ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1  του  Ν. 2938/2001
   Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι επιχειρήσεις – μέλη μας για μεγάλο διάστημα παρελθόντων ετών όχι μόνο δεν «απεκόμιζαν έσοδα» αλλά πολύ μάλλον δεν είχαν πρόσβαση σε μεγάλο τμήμα της Εθνικής Οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης – λόγω αναγκών κατασκευής του Κάθετου Άξονα 60 – και αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν αγροτικό δρόμο χωρίς οδική σήμανση, γεγονός που τους έφερε αντιμέτωπους με πολλά προβλήματα με πελάτες και προμηθευτές και κατά συνέπεια σημαντική απώλεια εσόδων, ενώ δεν αποφεύχθηκαν και πολλά τροχαία ατυχήματα. Τα εν λόγω αναφέραμε ήδη από το 2015 σε έγγραφη διαμαρτυρία μας προς τον τότε αρμόδιο Υπουργό, την οποία και σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου να έχετε σφαιρική αντίληψη του θέματος.
       Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους θεωρούμε απαράδεκτες τις απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση Τ.Ε.Ο. Α.Ε. τόσο λόγω της ασυνέπειας της όσον αφορά τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις, όσο και του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις – μέλη μας δεν είχαν πρόσβαση για μεγάλο διάστημα σε οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι παράλογο να καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις για κάτι που δεν χρησιμοποιούσαν και για υπηρεσίες που δεν τους παρέχονταν.
  
 Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Παρακαλούμε όπως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω μεριμνήσετε όπως απαλλαγούν οι επιχειρήσεις μέλη μας από τις άδικες απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 
   Οι καιροί απαιτούν την με κάθε τρόπο στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να μην καλούνται να πληρώσουν πρόσθετες δυσβάστακτες οφειλές καθώς είναι ήδη επιβαρημένες με τόσες άλλες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας