ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Υπό Εκκαθάριση) με θέμα: ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Υπό Εκκαθάριση) ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ- “…….θεωρούμε απαράδεκτες τις απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση Τ.Ε.Ο. Α.Ε και νομίζουμε ότι είναι παράλογο να καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις – μέλη μας για υπηρεσίες που δεν τους παρέχονταν. “

Σέρρες, 26/06/2018
Αριθ. Πρωτ. 2397

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Υπό Εκκαθάριση)

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Υπό Εκκαθάριση) ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

   Κυρίες, Κύριοι,
   Ύστερα από τα ειδοποιητήρια που εστάλησαν από την Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. το 2013 στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών περί πληρωμής οφειλών (αποζημιώσεων αυθαίρετης χρήσης απαλλοτριωμένης έκτασης του Δημοσίου για τη σύνδεση της εγκατάστασης τους με την Εθνική Οδό) για το 2011 και 2012 και παρελθόντα έτη, ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι η εταιρία, που ήδη από 2014 είναι σε εκκαθάριση, έστειλε, προς έκπληξή τους, πριν από λίγες ημέρες εκ νέου ειδοποιητήρια εξόφλησης του συνόλου των οφειλών μέχρι και το 2014. Το γεγονός αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες των μελών μας.
   Σας γνωρίζουμε ότι ήδη από το 2013, ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες των μελών μας εξαιτίας των ειδοποιητηρίων που έστειλε τότε η Τ.Ε.Ο. Α.Ε., διερευνήσαμε το θέμα, προβαίνοντας σε ενέργειες σε συνεργασία με τα μέλη μας, και διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με τις έγγραφες δηλώσεις δεκάδων επιχειρήσεων:
    η εταιρία ουδέποτε ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. στ’  και η’ του  Ν. 2938/2001 και
    η εταιρία ποτέ δεν έστειλε έγγραφη πρόσκληση, ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1  του  Ν. 2938/2001
   Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι επιχειρήσεις – μέλη μας για μεγάλο διάστημα παρελθόντων ετών όχι μόνο δεν «απεκόμιζαν έσοδα» αλλά πολύ μάλλον δεν είχαν πρόσβαση σε μεγάλο τμήμα της Εθνικής Οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης – λόγω αναγκών κατασκευής του Κάθετου Άξονα 60 – και αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν αγροτικό δρόμο χωρίς οδική σήμανση, γεγονός που τους έφερε αντιμέτωπους με πολλά προβλήματα με πελάτες και προμηθευτές και κατά συνέπεια σημαντική απώλεια εσόδων, ενώ δεν αποφεύχθηκαν και πολλά τροχαία ατυχήματα. Τα εν λόγω αναφέραμε ήδη από το 2015 σε έγγραφη διαμαρτυρία μας προς τον τότε αρμόδιο Υπουργό.
       Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους θεωρούμε απαράδεκτες τις απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση Τ.Ε.Ο. Α.Ε και νομίζουμε ότι είναι παράλογο να καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις – μέλη μας για υπηρεσίες που δεν τους παρέχονταν.
      Σας ζητούμε, σ’ αυτούς τους καιρούς που απαιτούν την με κάθε τρόπο στήριξη των επιχειρήσεων, να απαλλάξετε τις επιχειρήσεις – μέλη μας από τις άδικες απαιτήσεις της εταιρίας σας και να σταματήσετε την αποστολή ειδοποιητηρίων, ώστε να μην καλούνται να πληρώσουν πρόσθετες δυσβάστακτες οφειλές καθώς είναι ήδη επιβαρημένες με τόσες άλλες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  i Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. στ’ και η’ του  Ν. 2938/2001 «…η Τ.Ε.Ο.  Α.Ε. είναι αρμόδια να αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται τους αναφερομένους στο άρθρο 26, παρ. 4,του  Ν. 1418/1984 παρόδιους χώρους για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα, καθώς επίσης και να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται και εν γένει διαχειρίζεται παρόδιες εγκαταστάσεις και χώρους οποιασδήποτε μορφής και χρήσης, καθώς και να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες προς τους χρήστες οποιουδήποτε οδικού δικτύου ή τμήματός του.»
   ii Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του  Ν.2938/2001, «…η Τ.Ε.Ο.  Α.Ε. πρέπει να αποστείλει πρόσκληση προς όσους εκμεταλλεύονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκομίζουν έσοδα από τις κυκλοφοριακές συνδέσεις του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου της χώρας, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός μηνός να δηλώσουν εγγράφως τα στοιχεία που έχει ζητήσει η Τ.Ε.Ο.  Α.Ε.»