ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: α) Αντισταθμιστικά οφέλη στο Νομό Σερρών έναντι της διέλευσης του αγωγού TAP για τη Σύνδεση του Ν. Σερρών με το Φυσικό Αέριο – β) Στο Νομό Σερρών να γίνει σημείο διασύνδεσης του TAP με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου.

ΣΕΡΡΕΣ 02/03/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 885

ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κο Γεώργιο Σταθάκη
ΚΟΙΝ: – Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κο Δήμο Παπαδημητρίου
–    Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κο Σωκράτη Φάμελλο
–    Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κο Αλέξανδρο Χαρίτση
–    Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
–    Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Κο Απόστολο Τζιτζικώστα
–    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, Κο Ιωάννη Μωυσιάδη
–    Βουλευτές Π.Ε. Σερρών
–    ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (ΔΕΠΑ)
–    ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
–    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Α.)
–    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) AG
ΘΕΜΑ: α) Αντισταθμιστικά οφέλη στο Νομό Σερρών έναντι της διέλευσης του αγωγού TAP για τη Σύνδεση του Ν. Σερρών με το Φυσικό Αέριο – β) Στο Νομό Σερρών να γίνει σημείο διασύνδεσης του TAP με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

    Η σύνδεση του συνόλου του Ν. Σερρών με το φυσικό αέριο, αποτελεί για το Επιμελητήριό μας ως εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας και ως κατεξοχήν φορέα προώθησης της ανάπτυξης της περιοχής μας ζήτημα ύψιστης σπουδαιότητας και ζωτικής σημασίας για τον ακριτικό νομό μας. Αυτό καταδεικνύουν σειρά επιστολών – υπομνημάτων που έχουμε στείλει στον προκάτοχό σας Υπουργό, τονίζοντας με τον πιο εμφαντικό τρόπο την αναγκαιότητα αυτή, καθώς και την αναγκαιότητα να πάρει ο Νομός μας ενισχυμένα αντισταθμιστικά οφέλη από τον ΤΑP, έναντι των σοβαρών επιπτώσεων από τη διέλευσή του και την εγκατάσταση του συμπιεστή στα εδάφη της περιοχής μας, αλλά και δικαιωματικά και αναλογικά λόγω του γεγονότος ότι το 20% του αγωγού διέρχεται από το Νομό μας.
    Με την πίστη και βεβαιότητα της σπουδαιότητας της σύνδεσης των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του Νομού μας με φυσικό αέριο, προκειμένου έτσι να αναπτυχθεί το ΑΕΠ του, να ενισχυθεί η πραγματική του οικονομία και όλοι οι οικονομικοκοινωνικοί του δείκτες, αναλάβαμε την πρωτοβουλία και συγκαλέσαμε την Κυριακή 19/02/2017 στο Επιμελητήριό μας επείγουσα σύσκεψη για το θέμα αυτό με όλους τους φορείς και επιχειρήσεις της Π.Ε. Σερρών, στην οποία, όπως γνωρίζετε, σας είχαμε προσκαλέσει. Όλοι όσοι συμμετείχαν επιβεβαίωσαν το πόσο είναι αναγκαίο για όλο το Νομό μας το φυσικό αέριο! Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε και το θέμα σχετικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη του αγωγού ΤΑP.
   
Α) Πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών για τα αντισταθμιστικά οφέλη του ΤΑP στο Νομό Σερρών.

    Στην πρόσφατη ευρεία σύσκεψη που ηγηθήκατε στο ΥΠΕΝ για τα αντισταθμιστικά οφέλη του ΤΑP διαβάζουμε ότι πρόκειται για συμφωνία της κοινοπραξίας TAP AG με το ελληνικό δημόσιο να επενδύσει 32 εκατ. ευρώ. Σας συγχαίρουμε καταρχάς για το περιεχόμενο της σύσκεψης αυτής, καθώς πιστεύουμε ότι τα χρήματα αυτά πράγματι με συντονισμένες ενέργειες και προγραμματισμό και συγκεκριμένες προτάσεις που θα έχετε από τους τοπικούς φορείς, πρέπει να κατευθυνθούν σε έργα που θα «πιάσουν τόπο», ώστε να αναπτύξουν τις περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν.
    Εμείς ως Επιμελητήριο Σερρών, γνωρίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Νομού μας, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, καθώς και τα αίτια που τον κατατάσσουν στην προτελευταία θέση μεταξύ των νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σας υποβάλλουμε συγκεκριμένα την πρότασή μας: 

    Τα χρήματα που αναλογούν στο Νομό Σερρών από τα αντισταθμιστικά οφέλη του ΤΑP (6.000.000€) να επενδυθούν αποκλειστικά σε έργα υποδομής σύνδεσης όλου του Νομού Σερρών με φυσικό αέριο.

    Είμαστε βέβαιοι ότι η επίτευξη της σύνδεσης νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτικών εγκαταστάσεων, υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) με φυσικό αέριο θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα:

    Θα εξοικονομήσει χρήματα σε χιλιάδες νοικοκυριά του Ν. Σερρών που πληρώνουν ακριβά πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) και άλλες οικιακές χρήσεις, βελτιώνοντας δραστικά τους όρους διαβίωσης των πολιτών. Ιδίως μάλιστα που λόγω της κρίσης πολλές οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, και οι συνέπειες είναι αρνητικές σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Νομού μας.
    Θα βελτιώσει τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως προς το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.
    Θα συμβάλει στην άμβλυνση του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις της περιοχής μας σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, δεδομένου ότι σήμερα το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με το διασυνοριακό παρεμπόριο, τις μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης, στις   ασφαλιστικές εισφορές και άλλα, καθιστούν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα δυσχερή στον ακριτικό Ν. Σερρών.
    Θα δώσει ώθηση στη δημιουργία και προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή του Ν. Σερρών.
    Θα διατηρήσεις τις υφιστάμενες και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
    Θα αυξήσει το ΑΕΠ του Νομού μας, το οποίο, όπως τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία, υπολείπεται κατά 1,62 δις ευρώ από το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας!
 
    Πιστεύουμε, Κύριε Υπουργέ, ότι η συγκεκριμένη αυτή πρότασή μας να επενδυθούν τα χρήματα από τα αντισταθμιστικά οφέλη του ΤΑP στο Νομό Σερρών για τη σύνδεσή του με το φυσικό αέριο πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν στην ευρεία σύσκεψη του Υπουργείου σας (έργα μεγάλης έκτασης, δράσεις προστιθέμενης αξίας, μέριμνα στον τομέα της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π.).
    Σημειώνουμε προς επίρρωση των ανωτέρω τα εξής:
•    μέσω του Ν. Σερρών διέρχεται ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες της Βαλκανικής μήκους 510χλμ.
•    στο έδαφός του βρίσκεται  ο Μετρητικός Συνοριακός Σταθμός μεταφοράς φυσικού αερίου Σιδηροκάστρου.
B) Στο Νομό Σερρών να γίνει σημείο διασύνδεσης του TAP με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου.
   
   Από δημοσιεύματα σχετικά με τις πρόσφατες επαφές σας στο Μπακού με τους επικεφαλής της κοινοπραξίας ΤΑP πληροφορηθήκαμε την άμεση δρομολόγηση τριών διασυνδέσεων του αγωγού ΤΑP με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και ότι διερευνώνται και άλλες τρεις.
    Ζητάμε, Κύριε Υπουργέ, να είναι στο Νομό Σερρών ένα από τα σημεία διασύνδεσης του αγωγού ΤΑP με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου.

    Τα επιχειρήματά μας ως προς το αίτημά μας αυτό αναφέρθηκαν ανωτέρω,  επισημαίνουμε δε επιπροσθέτως και τα εξής που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες επιστολές μας στο Υπουργείο σας:
o    Η όδευση του αγωγού ΤΑP έχει καταστροφικές συνέπειες σε εύφορα χωράφια και καλλιεργούμενες γαίες υψηλής παραγωγικότητας του κάμπου των Σερρών και διαταράσσει και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
o    Η εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης εντός κατοικημένων περιοχών, δεν προστατεύει το σερραϊκό πληθυσμό από πιθανά ατυχήματα – εκρήξεις, περιβαλλοντική ρύπανση, κραδασμούς, ηχορύπανση κ.π.ά.. (βλ. μελέτη ΓΕΩΤΕΕ).

    Ως «αντιστάθμισμα» των ανωτέρω και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κου Αλέξη Τσίπρα κατά τα εγκαίνια της έναρξης των εργασιών του ΤΑP ότι ο αγωγός δεν θα είναι μόνο transit, αλλά θα συνδέει με φυσικό αέριο περιοχές από τις οποίες διέρχεται, ζητάμε την άμεση εξασφάλιση παροχής φυσικού αερίου για το σύνολο του Ν. Σερρών και με χαμηλές τιμές, καθιστώντας το Νομό μας περιοχή διασύνδεσης με τον αγωγό.

Κύριε Υπουργέ,
    Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας και ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για την εξασφάλιση για το Ν. Σερρών αυτό που του αξίζει σύμφωνα με τις αναπτυξιακές του δυνατότητες.    

                                                                                       Με τιμή
                                                                                    Ο Πρόεδρος
                

                                                                                Χρήστος Μέγκλας