ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ – ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙ: Ένα μικρής σχετικά έκτασης πρόβλημα στο οδόστρωμα του Κάθετου Άξονα 60 πάνω στην Γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα καθώς παραμένει εδώ και πολλές ημέρες χωρίς αποκατάσταση, ενέχει μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων.

ΠΡΟΣ:  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
            
   
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Κυρίες, Κύριοι,
Ένα μικρής σχετικά έκτασης πρόβλημα στο οδόστρωμα του Κάθετου Άξονα 60 πάνω στην Γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα καθώς παραμένει εδώ και πολλές ημέρες χωρίς αποκατάσταση, ενέχει μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων.
Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση του οδοστρώματος για την ομαλή και χωρίς εμπόδια διέλευση των οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων.
Συνημμένα αποστέλλουμε σχετική φωτογραφία του μέρους του δρόμου στο οποίο υπάρχει το πρόβλημα.  

Με τιμή,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος