ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ”

   Είναι γνωστό, δεδομένου ότι ο Νομός Σερρών στηρίζεται στην αγροτική οικονομία, ότι τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν μέτρο που αναμενόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Σερραίους γεωργούς και κτηνοτρόφους, προκειμένου να επενδύσουν για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων τους, όσο και από τις ποικίλες επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τον αγροτικό τομέα. Η έκδοση της υπ’ αριθμ. 13158/28-11-2017 Υπουργικής Απόφασης ικανοποίησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας έτσι την κίνηση των αγροτικών προϊόντων στην τοπική αγορά. 

   Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του μέτρου, τα οποία καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων αγροτών στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΜΟΔ.

   Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής ακόλουθα:

Την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης της πρώτης τροποποίησης του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014-2020, που καθιστά δύσκολη την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων (προτιμολόγια, προσφορές, προϋπολογισμοί, βεβαιώσεις επάρκειας μηχανημάτων, βεβαιώσεις για τη καινοτομία του μηχανολογικού εξοπλισμού, αρχιτεκτονικά σχέδια για κτιριακές εγκαταστάσεις, κ.α.) από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις-μέλη μας 

Τις σημαντικές αλλαγές που προέκυψαν από την τροποποίηση της απόφασης

Τον μεγάλο όγκο των δικαιολογητικών που απαιτούνται – για πρώτη φορά είναι απαραίτητη η κατάθεση τριών προσφορών για κάθε επένδυση που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επίσκεψη σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις

Το τεράστιο ενδιαφέρον πολλών παραγωγών για τις συγκεκριμένες δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020

Την επιφόρτιση των αγροτών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ καθώς και με τις θερινές αγροτικές τους εργασίες , οι οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν χωράει αναβολή

Τη μη ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για τα συγκεκριμένα μέτρα, με αποτέλεσμα την ανησυχία των γεωπόνων και μελετητών – μελών μας, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και συμβουλευτικά στην Π.Ε. Σερρών, ως προς την ομαλοποίηση του συστήματος που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση έκδοσης των απαιτούμενων εγγράφων καθιστά αδύνατη την οριστικοποίηση των αιτήσεων των παραγωγών, 

ζητάμε όπως δοθεί δίμηνη παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα  της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ  καθώς και στη προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

  Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε και θα αποδεχτείτε το αίτημά μας να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης. 

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας