ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σέρρες 6 Μαϊου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 5090

ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κο Αθανάσιο Τσαυτάρη
ΚΟΙΝ: – Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κο Κωστή Χατζηδάκη
-Τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κο Θεόφιλο Λεονταρίδη

-Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κο Στέφανο Κομνηνό

-Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
Κο Κωνσταντίνο Μίχαλο

-Επιμελητήρια της Χώρας

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του Ν. 3955/2011- Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης 225/32352/ 10-3-2014.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

    Με αφορμή την αυριανή (07.05.2014) σύσκεψη στο Υπουργείο σας για την Υπουργική Απόφαση 225/32352/ 10-3-2014, στην οποία σημειωτέον δεν κληθήκαμε ως Επιμελητήρια, μολονότι είμαστε οι επίσημοι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου και οι θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της Πολιτείας σε θέματα οικονομικά και επιχειρηματικά, επιτρέψτε μας να σας εκθέσουμε τις θέσεις μας επ΄ αυτής:
    Το Επιμελητήριο Σερρών έχει γίνει δέκτης πολλών αντιδράσεων και παραπόνων μελών του για τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής για την εγγραφή των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του Ν. 3955/2011. Με αυτήν την Απόφασή σας θεωρούμε ότι δημιουργούνται άνισοι όροι άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας και της εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, καθώς θέτει διαφορετικά όρια και προϋποθέσεις για την έκδοση εγγυητικής επιστολής μεταξύ των εμπόρων, των εισαγωγέων, των εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων και άλλων εμπλεκομένων ΄ άλλα προβλέπονται για τους εμπόρους, άλλα για τους μεσίτες, άλλα για τους τυποποιητές αγροτικών προϊόντων, άλλα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.ο.κ.

    Θεωρούμε ότι η Υπουργική αυτή Απόφαση πρέπει να ανακληθεί διότι (αναφέρουμε ενδεικτικά):

•    Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών από 01/01/2014 είναι πλέον επιτηδευματίες, εκδίδουν αυτοί τιμολόγια (επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.3955/2011 και προστατεύονται όπως όλοι οι επιτηδευματίες από τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα .
•    Το μέτρο αυτό δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων, η έλλειψη ρευστότητας, ουσιαστικά με την  υπουργική αυτή  απόφαση διογκώνεται.
•    Μεγαλώνει την γραφειοκρατία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις του τομέα αυτού. Αντί να καταργούνται άδειες και διάφορες άλλες υποχρεωτικές εγγραφές, αυτές αυξάνονται δημιουργώντας νέα προβλήματα.
•    Δημιουργεί ανισότητα σε σχέση με άλλους κλάδους της  επιχειρηματικής δραστηριότητας  οι πωλήσεις των οποίων δεν προστατεύονται π.χ. οικοδομικά υλικά.
•    Ο κλάδος αυτός πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος των εξαγωγών της χώρας, πρέπει να βοηθηθεί και όχι να στερείτε ρευστότητας λόγω υπουργικών αποφάσεων
•    Η εξαίρεση των εισαγωγέων αγροτικών προϊόντων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων.

    Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρούν τα Επιμελητήρια ως του μοναδικού και ενιαίου Εμπορικού Μητρώου, στο οποίο καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011, σχεδόν ταυτόχρονα με την ψήφιση του Ν. 3955/2011 για το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων,  θεωρούμε ότι καθιστά απολύτως περιττή και γραφειοκρατική την ύπαρξη ενός ακόμα Μητρώου και για το λόγο αυτό ζητάμε την κατάργηση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, δεδομένου, μεταξύ άλλων και του ότι:
•Η δημοσιότητα  που δημιουργεί ο Νόμος 3955/2011 ήδη υφίσταται μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. όπου έχουν πρόσβαση όλοι.
    Κύριε Υπουργέ, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου είναι περισσότερο από ποτέ ζητούμενα:
-η απρόσκοπτη άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, χωρίς περιορισμούς και με ισότιμη μεταχείριση από την Πολιτεία
-η αύξηση των εξαγωγών της χώρας
-η ενίσχυση της ρευστότητας και η
-μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και με την ύπαρξη ενός και μοναδικού Εμπορικού Μητρώου, του Γ.Ε.ΜΗ.

πιστεύουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας και θα τις υιοθετήσετε, ανακαλώντας την ανωτέρω ΚΥΑ και καταργώντας το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του Ν. 3955/2011. Τέλος, έστω και την ύστατη στιγμή, πιστεύουμε ότι θα προβείτε σε διορθωτική ενέργεια καλώντας στην αυριανή σύσκεψη εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) .

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών και
Εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ στη διαβούλευση του ΥΠΑΑΤ
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Χρήστος Μέγκλας