ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡ.ΜΕΓΚΛΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ , 

Χαιρετίζουμε την προαναγγελία που κάνατε για τη Δημιουργία Ειδικών Φορολογικών Ζωνών στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων και επιθυμούμε με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβουμε τις πάγιες και σταθερές θέσεις που έχει επί αυτού του ζητήματος το Επιμελητήριο Σερρών. Θέσεις, τις οποίες σε ανύποπτη στιγμή και πάντως πολύ πριν εκδηλωθεί η δυσμενής οικονομική συγκυρία τις εκφράσαμε ανοιχτά και τις κάναμε γνωστές στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και σε όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων του τόπου μας ήδη από το 2012 . 

Το Επιμελητήριο Σερρών, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων της περιοχής μας. 

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής: 

• Μείωση των φόρων και των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις – Κατάργηση κάθε επιπλέον φόρου που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις. 

• Ειδικά στο Ν. Σερρών που αντιμετωπίζει, λόγω της γειτνίασης με την όμορη Βουλγαρία, τον «αθέμιτο» ανταγωνισμό από το χαμηλό συντελεστή φορολογίας 10% που ισχύει εκεί, επιβάλλεται ειδική φορολογική πολιτική με μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, ώστε να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι υφιστάμενες και να προσελκυθούν νέες παραγωγικές επενδύσεις. 

• Δημιουργία στο Ν.Σερρών Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (Ε.Ο.Ζ.) με χαμηλή φορολόγηση (0-10%)

• Αύξηση του ποσοστού επιχορηγήσεων στο Ν. Σερρών μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ , κατά παρέκκλιση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω του χαμηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ν. Σερρών (πιο κάτω από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

• Αύξηση του ποσοστού επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο Ν. Σερρών (μέσω του ΟΑΕΔ, με τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α)

Κύριε Υπουργέ, έχω την πεποίθηση ότι, αφού λάβετε υπόψιν σας τις ιδιαίτερες οικονομικές και γεωγραφικές παραμέτρους που συντρέχουν στο Νομό Σερρών θα προχωρήσετε στη Δημιουργία Ειδικής Φορολογικής Ζώνης στη δική μας περιοχή, η οποία σημειωτέον, βρίσκεται στην προτελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Νομών της χώρας (στοιχεία ΑΕΠ 2011).

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας