ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ.

ΣΕΡΡΕΣ 02.02.2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 633

ΠΡΟΣ:
– Τον Υπουργό Οικονομικών
Κο Ευκλείδη Τσακαλώτο
–    Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Κο Παναγιώτη Κουρουμπλή
    
ΚΟΙΝ: Την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)
Κα Μαρία Κόλλια
ΚΟΙΝ: Βουλευτές της Π.Ε. Σερρών 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ.
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
    Με το άρθρο 19 του N. 4354/2015 Νόμου ορίζεται ότι το επίδομα των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στους Δημοσίους υπαλλήλους της απομακρυσμένης και παραμεθορίου Π.Ε. Σερρών καταβάλλεται το ανωτέρω επίδομα, το οποίο είναι μία αναγκαία εισοδηματική πρόσοδος για αυτούς και λειτούργησε ως κίνητρο για την μετάταξη υπαλλήλων από άλλες περιοχές στην Π.Ε. Σερρών, οι οποίοι διαμόρφωσαν έτσι τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και ήρθαν στην περιοχή, αγοράζοντας ή ανεγείροντας κατοικία – αξιοποιώντας μάλιστα κάποιοι και το αντίστοιχο επίδομα που καταβαλλόταν για το σκοπό αυτό –. Επιπροσθέτως, είναι ευεργετικά τα οφέλη για την πραγματική οικονομία (την αγορά και τις υπηρεσίες) της περιοχής μας, καθώς ενισχύει την αγοραστική δύναμη όλων των υπαλλήλων που κατοικούν και υπηρετούν σε αυτήν.
    Κύριοι Υπουργοί, 
    Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου στον ανωτέρω νόμο γίνεται αναφορά στην έκδοση μέχρι 31.03.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης δικής σας (των δύο Υπουργών) με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος. Ζητάμε στην υπό έκδοση αυτή Υπουργική Απόφαση οπωσδήποτε να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Παραθέτουμε στοιχεία που καταδεικνύουν την δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο νομός μας,  βάσει κοινωνικοοικονομικών δεικτών που δικαιολογούν τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος:

    Κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ όλων των νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2016 που αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του έτους 2013, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα. (ο πίνακας στο συνημμένο pdf αρχείο).

    Υπολείπεται κατά 1,62 δις ευρώ σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το μέσο όρο όλων των νομών της χώρας.
    Σημείωσε δραματική μείωση του πληθυσμού κατά 20.200 περίπου κατοίκους, μεταξύ του 2001 και 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία των αντίστοιχων απογραφών, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα. (ο πίνακας στο συνημμένο pdf αρχείο)

    Οι επιχειρήσεις του Νομού Σερρών, πέραν των γενικών προβλημάτων από την οικονομική κρίση (έλλειψη ρευστότητας, μείωση κύκλου εργασιών, υψηλή φορολόγηση κ.ά.) υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, λόγω του διασυνοριακού παραεμπορίου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης και στις  ασφαλιστικές εισφορές, στοιχεία τα οποία,  μαζί και με το capital control έκαναν ακόμα πιο δυσχερή  την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ακριτικό Ν. Σερρών. (βλ. αθρόες μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και κεφαλαίων).
    Η οικονομική κρίση και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών των Σερρών επέτεινε το φαινόμενο της εκροής συναλλάγματος προς τη Βουλγαρία, λόγω των φθηνότερων τιμών που ισχύουν εκεί.
    Δραματική αύξηση της ανεργίας
    Μείωση των επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης
    Μείωση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου κατά την περίοδο 2008-2015, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.( ο πίνακας στο συνημμένο pdf αρχείο)

    Καταστροφές από χαλαζόπτωση και πλημμύρες (δεν αποζημιώθηκαν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις).
    Δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σε έναν νομό που βασίζεται στον αγροτικό τομέα.
    Σταμάτημα της λειτουργία του εργοστασίου Ζάχαρης κ.π.ά.
    Πιστεύουμε, Κύριοι Υπουργοί, ότι θα εξετάσετε το αίτημά μας για παραμονή της Π.Ε. Σερρών μεταξύ των περιοχών στις οποίες θα συνεχίσει να καταβάλλεται το επίδομα παραμεθορίων περιοχών στην υπό έκδοση ΚΥΑ, διότι πραγματικά δεν έχει άλλα περιθώρια μείωσης εισοδημάτων. Αντίθετα, χρειάζεται ειδικές ενισχύσεις και μέτρα τόνωσης της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να φτάσει – έστω- το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών της χώρας, και να μην καταλήξει από την προτελευταία στην τελευταία θέση!
    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα ενίσχυε το αίτημά μας.
                                                                                                Με τιμή
                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                          Χρήστος Μέγκλας