ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΥ ΧΡ. ΜΕΓΚΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΛΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Νομοσχεδίου Περί Πνευματικών Δικαιωμάτων εις βάρος των επιχειρήσεων» 21.09.2016

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                                       
Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2,
62132 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ.(23210)99710- 99730
FAX (23210) 99740-99728
e-mail: eves@otenet.gr
www.eves.gr
 
                                        ΣΕΡΡΕΣ 21.09.2016
                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.4563
                                        ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Πολιτισμού &
                                              Αθλητισμού
                    Κο Αριστείδη Μπαλτά

                                                             ΚΟΙΝ: –  Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
                                                                            Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)
                                                      Κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά
                                    –    Βουλευτές Ν. Σερρών
                                                                    –    Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
                                                                      –    Επιμελητήρια της Χώρας
                                                              
Θέμα: «Τροποποίηση του Νομοσχεδίου Περί Πνευματικών Δικαιωμάτων εις βάρος των επιχειρήσεων»
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Μετά από διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2015, το Υπουργείο Πολιτισμού έθεσε σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να τροποποιηθεί ο Ν. 2121/1993 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, να ενσωματωθεί η σχετική Οδηγία 2014/16 της Ε.Ε. στο Ελληνικό Δίκαιο και να υπάρξει εξορθολογισμός των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) και των Ανεξάρτητων Οργανισμών Διαχείρισης (Α.Ο.Δ.).
Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, διάφορες παρεμβάσεις οδήγησαν σε τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, που είχε προετοιμαστεί από αρμόδια Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και είχε προωθηθεί στη Βουλή, με αποτέλεσμα να ευνοείται και να ενισχύεται  νομοθετικά η ΑΕΠΙ Α.Ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων.
Ως Επιμελητήριο Σερρών, με στόχο πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, σας ζητάμε για ακόμα μία φορά, να μην τροποποιηθούν, αλλά να παραμείνουν ως έχουν τα άρθρα 22, 45, 46 καθώς και τα άρθρα 3, 53 και 56, τα οποία ήταν σε διαβούλευση μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία, η δικαιοσύνη και η συνεννόηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την ορθή λειτουργία του νόμου.
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μεθόδευση, η οποία οδήγησε στην τροποποίηση του νομοσχεδίου χωρίς κανέναν σεβασμό στον Εθνικό Διάλογο που προηγήθηκε, αλλά και στη Δημόσια Διαβούλευση που ακολούθησε.
Κύριε Υπουργέ,
            Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις μας και θα κάνετε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να παραμείνουν ως έχουν τα άρθρα  22, 45, 46 καθώς και τα άρθρα 3, 53 και 56 του Νομοσχεδίου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, που θα οδηγήσουν στην ορθή λειτουργία του νόμου, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της συνεννόησης και της δικαιοσύνης.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας