ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κο Παναγιώτη Λαφαζάνη, με ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 14.04.2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2059
ΠΡΟΣ:
Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας    
Κο Παναγιώτη Λαφαζάνη    
ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Προστασίας Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων του ίδιου Υπουργείου
ΚΟΙΝ: ΔΑΟΚ Σερρών
ΚΟΙΝ: ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κύριε Υπουργέ,
    Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε διαμαρτυρίες μελών μας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για διάθεση  γεωργικών φαρμάκων χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο προβλεπόμενο ειδικό έντυπο κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4036/2012.
    Σας γνωρίζουμε ότι το Επιμελητήριό μας σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, και τη ΔΑΟΚ Σερρών, πραγματοποίησε στις 10 Μαρτίου 2015 μία άκρως τεχνική ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω νόμο ως προς τη Συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων και τις Διαδικασίες Ελέγχου, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 180 γεωπόνοι με αντικείμενο δραστηριότητας τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι γεωπόνοι, οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά τους από την αρχή εφαρμογής του νόμου τον τηρούν κατά γράμμα, συμβάλλοντας έτσι στην επιστημονικά τεκμηριωμένη συνταγογράφηση και στην ενημέρωση του Υπουργείου ως προς τα διατιθέμενα γεωργικά φάρμακα.
    Καταγράφηκε, ωστόσο στην Ημερίδα, ότι κατά το μεταβατικό στάδιο, και πριν προλάβουν να προετοιμαστούν τεχνικά (προμήθεια Η/Υ, γνώση χειρισμού του ηλεκτρονικού συστήματος λόγω πολυπλοκότητάς του), υπήρξαν ελάχιστοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στην υποχρέωσή τους για καταγραφή της συναλλαγής, με αποτέλεσμα να δεχτούν διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της αυστηρότητας των διατάξεων του νόμου που επιβάλουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου σας να εξαντλήσουν με τη σειρά τους την αυστηρότητά τους στους συναδέλφους.
    Παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, όπως     μεριμνήσετε για την ανάκληση των επιβληθεισών κυρώσεων, θεωρώντας τα περιστατικά που καταγράφηκαν ως απολύτως μεμονωμένα και μη ενέχοντα εσκεμμένη διάθεση μη τήρησης του νόμου. Σας μεταφέρουμε επιπροσθέτως την πρόθεση και την υπόσχεση όλων των παρευρισκομένων στην προαναφερόμενη Ημερίδα συναδέλφων γεωπόνων, να μην υπάρξουν στο μέλλον τέτοια περιστατικά, δεδομένου ότι με την πάροδο του εύλογου μεταβατικού χρόνου θα επέλθει η εξοικείωση από πλευράς των συναδέλφων με το σύστημα και η απόκτηση της απαραίτητης πείρας ως προς το τεχνικό χειρισμό του για την ηλεκτρονική καταγραφή και ενημέρωση διάθεσης γεωργικών φαρμάκων.
    Άλλωστε είναι πάγια αρχή της επιστημονικής κοινότητας των Γεωπόνων μελών μας και καταγεγραμμένη στις εργασίες της ανωτέρω αναφερόμενης Ημερίδας η διάθεσή της να συμβάλλει στην προσπάθεια του Υπουργείου για ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, ώστε να προστατευτούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της πατρίδας μας.    
    Τέλος,  σημειώνουμε τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει και στην κοινότητα των γεωπόνων μελών μας η καταστροφή που έγινε στον κάμπο των Σερρών από τις πλημμύρες των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίες, ως γνωστόν, δεν επιτρέπουν προς το παρόν τη σπορά για την καλλιεργητική περίοδο που διανύουμε. Το στοιχείο αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στην απόφασή σας για επίδειξη επιείκειας στον κλάδο μας και για την υιοθέτηση του αιτήματός μας.
                                                                            Με εκτίμηση,
                                                                            Ο Πρόεδρος
 
                                                                        Χρήστος Μέγκλας
                                                                               Γεωπόνος