ΕΠΙΣΤΡΕΠΕΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12 ΜΑΪΟΥ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΓΔΟΥ 451/10.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689)», με την οποία δίνεται παράταση στις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης έως αύριο Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: