ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 1135/Β΄/02.04.2020).

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν  εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. 

Η πλατφόρμα «myBusinessSupport»  θα τεθεί σήμερα σε παραγωγική λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται έως 10.04.2020.

Ως προς τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος δείτε την υπουργική απόφαση στα συνημμένα αρχεία. 

 

Σχετικά Αρχεία: