ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 21.04.2020

Με σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται έως τις 21/04/2020 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) για την ένταξή τους στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.