ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΓΔΟΥ 38/2021 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΓΔΟΥ 19/2021

Σε συνέχεια αιτημάτων ανακοινώθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 8 Φεβρουαρίου 2021, δυνατότητα ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι που ήταν κλειστοί με κρατική εντολή την εν λόγω περίοδο), να είναι επιλέξιμες στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους καθώς και δυνατότητα υποβολής αίτησης για τις επιχειρήσεις που συμπλήρωσαν τα στοιχεία του τζίρου ολοκλήρου του έτους 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport”, αλλά δεν υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

 Δείτε αναλυτικά την ΓΔΟΥ με τις τροποποιήσεις στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: