ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6: ΕΩΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε η ΓΔΟΥ 232/2021 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»: https://www.aade.gr/mybusinesssupport.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 16η Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά την ΓΔΟΥ 232/2021 στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: