Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας εώς 29 ετών

Το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕ-Σερρών πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας εώς 29 ετών».

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
•    Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
•    Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες).
•    Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
•    Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πρόσληψη και θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα  ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής  άσκησης  β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής:
•    Άνεργοι νέοι ηλικίας εως 29 ετών (γεννηθείς από 1/1/1983) απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
•    Άνεργοι νέοι ηλικίας εως 29 ετών (γεννηθείς από 1/1/1983) απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ:

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία: