ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙ.ΠΕ.

    Με επιτυχία λειτούργησε η πρώτη επιτροπή εργασίας στο Επιμελητήριο Σερρών για τη Βιομηχανική Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), καθώς πολλές από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εκπροσωπήθηκαν και αρκετοί από τους θεσμικούς παράγοντες του νομού προσήλθαν.
    Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13.02.2012, παρευρέθησαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιδήμαρχοι Σερρών, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής, ο Διευθυντής της ΔΕΗ και πολλοί άλλοι. Έλαμψαν δια της απουσίας τους για άλλη μία φορά οι τοπικοί Βουλευτές. Μόνο ο κ. Πολατίδης παρέστη δια αντιπροσώπου.
    Πρωταρχικό θέμα που απασχόλησε την επιτροπή, ήταν η εγκατάσταση στη ζώνη, δύο εταιριών παραγωγής βιοαερίου από αγροτικά και οργανικά υπολείμματα. Οι επιχειρήσεις εκδήλωσαν τον προβληματισμό ότι τέτοιες επενδύσεις θα επιβαρύνουν το περιβάλλον της ΒΙ.ΠΕ. με ρύπους και οσμές, ωστόσο επιφυλάχτηκαν στο να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία και να επανέλθουν γύρω από το θέμα. Όσον αφορά τη σύνδεση της ζώνης με το βιολογικό καθαρισμό Σερρών, τόσο οι εκπρόσωποι του Δήμου όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις για την πρόοδο των εργασιών. Η σύνδεση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2012.
    Για τη δημιουργία υποσταθμού ΔΕΗ στη ΒΙ.ΠΕ., ο Διευθυντής της ΔΕΗ ήταν κάθετος πως ο υποσταθμός θα περιόριζε στο ελάχιστο τις πτώσεις τάσης και έτσι τα προβλήματα στο μηχανολογικό (ηλεκτρονικό) εξοπλισμό θα περιορίζονταν στο ελάχιστο. Δυστυχώς, το κόστος του εν λόγω υποσταθμού που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ κάνει το έργο αυτό δύσκολο να υλοποιηθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
   Πυροσβεστικός σταθμός, εάν και προβλέπεται στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, είναι πολύ δύσκολο να κατασκευασθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και να επανδρωθεί από την Πυροσβεστική,  μιας και τα χρηματοοικονομικά της μιας όσο και η λειψανδρία της άλλης, καθιστούν την κατασκευή του αδύνατη για την ώρα. Παρόλα αυτά, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής πρότεινε να εκπαιδεύσουν οι επιχειρήσεις της ζώνης με σεμινάρια τους εργαζόμενους, έτσι ώστε ο εξοπλισμός πυρασφάλειας που διαθέτουν να είναι έτοιμος προς χρήση και αποτελεσματικός.
    Το δίκτυο του πόσιμου νερού είναι σε καλή κατάσταση, όπως τόνισε ο περιφερειακός  Διευθυντής της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και δεσμεύτηκε η υπηρεσία τους να κοινοποιεί πλέον τις αναλύσεις που κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
    Ο σταθμός των τρένων στη ΒΙ.ΠΕ. είναι ένα έργο που θα έπρεπε να είχε κατασκευασθεί. Σήμερα και αυτό το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω της οικονομικής ύφεσης.
    Η διοικητική υποστήριξη με τράπεζες, βρεφονηπιακούς σταθμούς, καταστήματα εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και μόνιμο εκθεσιακό κέντρο προβολής των παραγόμενων προϊόντων της ΒΙ.ΠΕ., προβλέπονται στον αρχικό σχεδιασμό, απλά και αυτά δεν κατασκευάστηκαν ποτέ.
    Κλείνοντας τα θέματα της συνάντησης, αποφασίστηκε να κλείσουν όλες οι παράνομες είσοδοι της ΒΙ.ΠΕ. πλην αυτής που εξυπηρετεί τους αγρότες του Χριστός. Για τη φύλαξη δε, θα αποφασίσουν οι εταιρίες με ποιον τρόπο και πώς θα φυλαχτούν.
     Το συμπέρασμα της συνάντησης αυτής ήταν ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί τρόπος να δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών από τις εγκατεστημένες εταιρίες. Η δημιουργία του θα βοηθούσε σταδιακά στην εξάλειψη πολλών από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν.