ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ 25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΡΩΝ – ΕΡΓΟ EMPLOYOUTH

Το Επιμελητήριο Σερρών, επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην χώρα μας, και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετέχει (ως Επικεφαλής Εταίρος) με την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κιλκίς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Πέλλας, το     St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies
– Bitola και το Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus στο έργο “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”.
Στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, υλοποιείται στις Σέρρες από το Επιμελητήριο Σερρών η δράση «Επιχειρηματική Φωλιά» η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 35 χρόνων που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα» (που διεξήχθη από τους εταίρους του έργου). Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.
25 νέοι και νέες του Νομού Σερρών συμμετέχουν είτε ως ομάδα είτε μεμονωμένα, με την επιχειρηματική τους ιδέα αλλά και το σχήμα με το οποίο είχαν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Βασικός σκοπός είναι, η Επιχειρηματική Φωλιά να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την επεξεργασία ιδεών και την ανάπτυξη συνεργασιών. Στους χώρους αυτούς θα οργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικά/εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και τακτικές συναντήσεις με εξειδικευμένους εισηγητές / συμβούλους – καθοδηγητές.
Η στήριξη που θα τους προσφέρει η «Επιχειρηματική Φωλιά» συνίσταται στα ακόλουθα:
• Χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του σχεδίου τους
• Δυνατότητα να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους χώρους που ευνοούν την συνεργασία
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τακτικές συναντήσεις με καθοδηγητές (μέντορες) οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους
• Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές
Στο τέλος της τρίμηνης περιόδου, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επονομαζόμενη “Demo Day”, όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν την εξέλιξη του Επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι 15 συνολικά συμμετέχοντες με την καλύτερη αξιολόγηση σε Σέρρες, Κιλκίς και Πέλλα θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα προθερμοκοίτησης (β’ φάση έργου), το οποίο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Σχετικά Αρχεία: