Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διάρκειας 100 ωρών στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος .

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Α. Οι άνεργοι πού ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο 0φελουμένων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr ) τη φόρμα αίτηση συμμετοχής. Απαιτούμενα στοιχεία αίτησης:

–         ΑΦΜ

–         ΑΜΚΑ

–         Αρ. Δελτίου ταυτότητας

–         Αρ. Δελτίου ανεργίας (κωδικός που αποτελείται από πλήθος ψηφίων μεταξύ των αστερίσκων, προσοχή: απαιτούνται όλα τα ψηφία, τα αστεράκια δεν καταχωρούνται.)

–         Όνομα – Επώνυμο -Πατρώνυμο,

–         ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας (αποκλειστικά της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στο λογαριασμό ο Ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού)

Β. Η Αίτηση συμμετοχής με την υποβολή της λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό υποβολής αίτησης συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ). Οι υποβάλλοντες αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να φυλάσσουν τον Κ.Α.Υ.Α.Σ γιατί  αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και θα χρησιμοποιείται σε όλα τα Μητρώα και τους πίνακες, που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος καθώς και στην επιταγή κατάρτισης.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας συμμετοχής από 9 Απριλίου έως 25 Μαΐου 2012 (09-04-2012 έως 25-05-2012). Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο 0φελούμενων θα  πρέπει  να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Οι άνεργοι, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο 0φελουμένων λαμβάνουν γνώση για την επιλογή τους ή όχι μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (http://www.voucher.gov.gr <http://www.voucher.gov.gr/> ) του Μητρώου 0φελουμένων και οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα), ο ΟΑΕΔ δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ενδιαφερόμενους.

 
Σε περίπτωση επιλογής τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ για την εγράφη στα τμήματα που θα οργανώσει το ΚΕΚ (απαραίτητο δικαιολογητικό ο αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής Κ.Α.Υ.Α.Σ)

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.
 
Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης  και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία   πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κο Καλαθά Αθανάσιο. τηλ 2321023640 στα γραφεία μας στην Σέρρες Υψηλάντου 4 3ος όροφος από τις 09:00 έως τις 14:00

Αραπακης Γιώργος

Δ/ντης ΚΕΚ

6932640730