ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (T4T Platform survey)

Για την ενημέρωση, τη συμμετοχή σας, και τη διάχυση της πληροφόρησης:

Όπως γνωρίζετε και από προηγούμενη επικοινωνία μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει μια πλατφόρμα για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών ως προς τη Διαδρομή Μετάβασης (Transition Pathway). Στόχος, η διαμόρφωση της πλατφόρμας με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί κεντρικό εργαλείο πληροφόρησης, ένα “one stop shop” όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να βρουν και να μοιραστούν δεσμεύσεις, καλές πρακτικές, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, σχετικές πληροφορίες και πολλά άλλα.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG GROW/ Grow 1), διεξάγει τώρα, μαζί με τον ανάδοχο ανάπτυξης της πλατφόρμας, μια έρευνα που αποσκοπεί στη διαμόρφωση της πλατφόρμας με τρόπο που να προσεγγίζει καλύτερα τις ανάγκες του τουριστικού οικοσυστήματος.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα και να μοιραστείτε τον σχετικό σύνδεσμο στο δίκτυό σας για τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχήhttps://forms.gle/6kLaf6Ynhv11yp3s8.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή στην έρευνα ως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.