ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 02 ΜΑΙΟΥ 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ «ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
ΣΤΙΣ 02/05/2017 

Αγαπητά Μέλη,

    Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με τη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών διοργανώνει τον Τοπικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για το σχολικό έτος 2016-2017 με τίτλο «Μαθητών Επιχειρείν», με την υποστήριξη της  Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).
Στο Διαγωνισμό θα συμμετάσχουν ομάδες μαθητών – των Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εξοικείωση με την έννοια της επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κουλτούρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να προσεγγίσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας, διερευνώντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
    Η συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό κατοχυρώνεται με τη δημιουργία εργασίας (σε μορφή κειμένου, βίντεο, παρουσίασης, ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης πρωτότυπης μορφής) η οποία θα σχετίζεται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας εικονικής επιχείρησης.
Οι εργασίες των μαθητικών ομάδων θα αξιολογηθούν από επιτροπή η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Σερρών, της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.
Κατά την αξιολόγηση των εργασιών θα ληφθούν υπόψη το παραδοτέο υλικό και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους όπως είναι: η καινοτομία στην ιδέα, η ανταγωνιστικότητα, η πρωτοτυπία, η αξιοποίηση των τοπικών πόρων, η κοινωνική ευθύνη.
Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε ειδική ημερήσια εκδήλωση «Φεστιβάλ Μαθητικής Επιχειρηματικής Δημιουργίας» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Σερρών στις 2 Μαϊου 2017. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών με τη συμμετοχή των μαθητικών ομάδων σε μαθητική εμπορική έκθεση μπροστά στο Επιμελητηριακό Μέγαρο.
Η επιτροπή κρίσης των εργασιών μετά την αξιολόγηση, θα προκρίνει τις μαθητικές εργασίες οι οποίες και θα βραβευτούν σε ειδική Ημερίδα Επιχειρηματικότητας στις 02/05/2017 με βραβεία που θα επιδώσει το Επιμελητήριο Σερρών καθώς και ειδικούς επαίνους και αναμνηστικά δώρα που θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

   

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας