ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ “ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” 2018 – 4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ “ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” 2018 – 4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ –  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο Επιμελητήριο Σερρών στις 4 Μαϊου 2018. Το “ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” 2018 πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Greece του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης