“ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ενόψει των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015”

Από το Επιμελητήριο Σερρών
Ερωτήματα – Θέσεις
 προς ενημέρωση των Πολιτικών Κομμάτων
για κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα του Νομού Σερρών
ενόψει των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
   
    Ως Επιμελητήριο Σερρών, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου μας και ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας  των Σερρών έχουμε δημοσιεύσει, επιδώσει και αποστείλει, τόσο στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης,  όσο και στους εκπροσώπους των κομμάτων με κάθε ευκαιρία τις θέσεις μας  για την αντιμετώπιση των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη του Νομού μας, στο πλαίσιο της εν γένει ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
    Η πανθομολογούμενη και αδιαμφισβήτητη κρισιμότητα των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για το μέλλον της χώρας μας, θεωρούμε ότι επιβάλλει επιτακτικά την ανάγκη να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και το σύνολο των πολιτών του Νομού Σερρών τις θέσεις και τις προτάσεις των κομμάτων που επιδιώκουν να έχουν ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας και του τόπου μας, όχι μόνο για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν αναφορικά με την γένει πορεία της χώρας (οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές, πολιτιστικές κ.λ.π. πολιτικές), αλλά και αναφορικά με τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα και το σύνολο της σερραϊκής κοινωνίας και οικονομίας, και αναφορικά με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ν. Σερρών, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να ωθήσουν την αναπτυξιακή προοπτική του Νομού μας.  
      Δίνουμε στη δημοσιότητα προς ενημέρωση των Πολιτικών Κομμάτων τα παρακάτω ερωτήματα – θέσεις που κατά καιρούς έχουμε αναδείξει κατόπιν επεξεργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, επιδιώκοντας σαφείς δεσμεύσεις και προτάσεις: 
    Ποιες οι θέσεις τους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής; Η ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού συστήματος είναι προϋπόθεση αναπτυξιακής προοπτικής;
    Ποια μέτρα προτείνουν για την αντιμετώπιση της   παραοικονομίας;  Ειδικά στο Νομό Σερρών για την πάταξη του διασυνοριακού παραεμπορίου; 
    Πώς θα ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων ως εργαλείο για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας;  Με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία και χωρίς τεχνικούς αποκλεισμούς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων;
    Με ποιες μεταρρυθμίσεις θα περιοριστεί η γραφειοκρατία;
    Πώς η τεράστια πλειονότητα των επαγγελματιών θα μπορέσει να ξεπεράσει την αδυναμία της να καταβάλει τις εισφορές της στον  Ο.Α.Ε.Ε.;
    Πώς μπορεί να αυξηθεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού Σερρών,  το οποίο υπολείπεται κατά 1,63 δις ευρώ ετησίως  από το μέσο όρο των νομών της χώρας;
    Ποιες είναι οι προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της ανεργίας  στο Νομό Σερρών και του φαινομένου της μείωσης του πληθυσμού;
    Τι προτείνουν για την κάλυψη τής σε βάρος του Ν. Σερρών, ενδοπεριφερειακής ανισότητας;
    Πώς μπορούμε να πετύχουμε υψηλά ποσοστά απορρόφησης για το Νομό Σερρών από το ΕΣΠΑ 2014-2020, από τον Επενδυτικό Νόμο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;
    Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η γεωστρατηγική θέση του Ν. Σερρών ως πύλης εισόδου και εξόδου της χώρας στην Ε.Ε.;
    Πώς μπορεί να ενισχυθεί η μεταποίηση και ειδικά η μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα για τη δημιουργία ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων για την αύξηση των εξαγωγών; – Ποια η θέση τους για την επαναλειτουργία του Εργοστασίου Ζάχαρης Σερρών;
    Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει εκμετάλλευση των πλούσιων Γεωθερμικών Πεδίων του Νομού Σερρών;
    Θα επιδιώξουν τη δημιουργία  Φορέα Διανομής Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ Ν. Σερρών) για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών;
    Ποια η θέση τους για τη δημιουργία  Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (με Χαμηλή Φορολόγηση) σε νέα ΒΙ.ΠΕ. στο Ζευγολατιό Σερρών;
    Τι προβλέπεται στα Προγράμματά τους σχετικά με την αναξιοποίητη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου; – Πώς και από ποιους πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση επενδύσεων για την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης;
    Πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη όλων των μορφών Τουρισμού και ειδικά του εναλλακτικού και η αξιοποίηση του πλούσιου τουριστικού προϊόντος του Νομού Σερρών; – Πώς τα αρχαιολογικά ευρήματα του λόφου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών μπορούν να συμβάλλουν στην εν γένει ανάδειξη του Ν. Σερρών ως τουριστικού – και όχι μόνον – προορισμού; 
    Σε ποια από τα έργα Υποδομών  που έχει ανάγκη ο Νομός Σερρών πρέπει να δοθεί προτεραιότητα υλοποίησης; (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,  προβλήματα υποδομών ΒΙ.ΠΕ., έργα στο Τελωνείο Προμαχώνα, αναδασμός, αρδευτικά κ.λ.π.)
    Θα είναι σύμμαχοί μας στην προσπάθεια που κάνουμε να διεκδικήσουμε δημόσια έκταση για την κατασκευή εκθεσιακού κέντρου;

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Επιμελητηρίου Σερρών
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας