ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Με βάση το Νόμο 2991/2002 με τον οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας η διεθνής Σύμβαση για τα χημικά όπλα, όσοι ασκούν δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται στη Σύμβαση, υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Γενικό Χημείο του Κράτους – Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων. Με το άρθρο 8 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται ότι δήλωση υποχρεούται μεταξύ άλλων να υποβάλει η εγκατάσταση:

α) που παράγει ετησίως περισσότερους από είκοσι τόνους καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων (DOCs) που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα.

β) που ένα τουλάχιστον εργοστάσιό της παράγει ετησίως περισσότερους από τρεις τόνους καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα και που περιέχουν φθόριο, φώσφορο ή θείο (PSF).

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της Σύμβασης σε διεθνές επίπεδο είναι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) με έδρα τη Χάγη.

Δείτε αναλυτικά το συνημμένο έγγραφο και το ερωτηματολόγιο.