ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Συμπληρώνεται από τα μέλη στο e-mail του Επιμελητηρίου eves@otenet.gr με τη λέξη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στο θέμα.

Αγαπητά Μέλη,
    Στην προσπάθειά μας να υποστηρίζουμε την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας δεδομένης της Τραπεζικής Αργίας και της παρούσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, και να μεταφέρουμε στα αρμόδια Υπουργεία τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, σας ζητάμε να μας ενημερώνετε, απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα (τα οποία αποστέλλονται συνημμένα και με μορφή word) και αποστέλλοντας τις απαντήσεις σας στο e-mail του Επιμελητηρίου eves@otenet.gr με τη λέξη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στο θέμα :
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (εκτός των γνωστών σε όλους πριν από την Τραπεζική αργία)  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ; 
Α] Στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων;     ΝΑΙ         ΟΧΙ     
 Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε εξειδικεύστε.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β) Στις Εισαγωγές – Εξαγωγές;     ΝΑΙ        ΟΧΙ    
 Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε εξειδικεύστε.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ) Στις πληρωμές και στις εισπράξεις;    ΝΑΙ        ΟΧΙ    
 Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε εξειδικεύστε.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δ) Προέβητε σε άλλες ενέργειες για να αντιμετωπίσετε την παρούσα οικονομική συγκυρία;
ΝΑΙ        ΟΧΙ    
 Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε εξειδικεύστε.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ (για στατιστικούς λόγους)
ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΟΣ)     
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   

                                                                                                                                 Με τιμή
                                                                                             Ο Πρόεδρος
                                                                                          Χρήστος Μέγκλας