Ετήσιες Εκθέσεις έτους 2015 για Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τομέ&Πρίνσιπε.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία για πληροφόρηση σχετικά με τις Ετήσιες Εκθέσεις του Γραφείου, έτους 2015, για τις οικονομίες της Πορτογαλίας, του Πράσινου Ακρωτηρίου και του Σάο Τομέ&Πρίσνιπε, καθώς και τις διμερείς οικονομικές-εμπορικές σχέσεις της Ελλάδος με τις αντίστοιχες χώρες. Οι Εκθέσεις έχουν, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας, στην ηλεκτρονική πύλη AGORA: www.agora.mfa.gr/pt102.