ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟ 2013»

Δείτε εδώ το αρχείο με την ετήσια έκθεση :"Η εξέλιξη των τιμών στην Ελλάδα 2013" .

Αθανάσιος Σκορδάς
Υφυπουργός Ανάπτυξης