Ευχαριστήρια επιστολή προς τις ασφαλιστικές AXA και ING.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Αριστείδης Δρογαλάς και ο Πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Σερρών (ΤΑΜΕΣ) , κ. Δημήτρης Γιαννάκης, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες ΑΧΑ και ING, στις οποίες ήταν ασφαλισμένα όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών από το Σεπτέμβριο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2009, για τη στήριξη που περείχαν στα μέλη του Επιμελητηρίου και στις οικογένειές τους, καθώς τους αποζημίωσαν στο ακέραιο (συνολικά τέσσερις αποζημιώσεις), αναλαμβάνοντας άμεσα τις υποχρεώσεις τους που απέρρεαν από το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει με το ΤΑΜΕΣ.

    Το Επιμελητήριο Σερρών, μέσω του ΤΑΜΕΣ, συνεχίζει να έχει ασφαλισμένα όλα τα μέλη του.