Ημερίδα με θέμα:<< Διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής των λιανικών πωλήσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Α.Α.Τ>> διοργανώνουν η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με το Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης», 3ος όροφος του Επιμελητηρίου Σερρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με το Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:<< Διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής των λιανικών πωλήσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Α.Α.Τ>> την Τετάρτη  18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης», 3ος όροφος του Επιμελητηρίου Σερρών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

19:00-19:15 Προσέλευση
19:15-19:30 Γενικό πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4036/2012,  
περί<< Διάθεσης γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς   διατάξεις >>, καθώς και του Π.Δ.159/2013.
Εισηγητής: Γρηγοριάδης Ιωάννης, γεωπόνος της ΔΑΟΚ  ΠΕ Σερρών.
19:30 – 19:45 Διαδικασίες ηλεκτρονικής εγγραφής και καταγραφής των Λιανικών πωλήσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο
πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Εισηγητής: Μυλωνόπουλος Ιωάννης, γεωπόνος ΔΑΟΚ  ΠΕ Σερρών
19:45 – 20:30      Ερωτήσεις – Συζήτηση

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εγγραφής και καταγραφής των πωλήσεων  γεωργικών φαρμάκων στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Α.ΑΤ είναι υποχρεωτική από 1-1-2014, σύμφωνα με την Υ.Α. 2519/28169/5-3-2013(ΦΕΚ Β 649)του ΥΠ.Α.ΑΤ ως απόρροια του Ν.4036/2012 <<Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις>>.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών και το Επιμελητήριο Σερρών, προσκαλούν όλους όσους ασχολούνται στα καταστήματα, πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη ενημερωτική ημερίδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Β. ΒΑΡΟΥΔΗΣ