Ημερίδα με θέμα “Ιδιώτες & Επιχειρήσεις στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης”

Ο Δήμος και το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε, διοργανώνει την Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010 και ώρα 19:00μμ, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Σερρών, «Γ. Χριστίδη» ,στον 3ο όροφο του ΕΒΕΣ (Κωστοπούλου και Μεραρχίας γωνία Τ.Θ. 6210 00Σέρρες), ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Δημοτών κι Επιχειρήσεων, με θέμα:

‘Ιδιώτες & Επιχειρήσεις στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης'.

Την Ενημερωτική Εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος, κος Ι. Βλάχος, ο οποίος θα αναφερθεί στη Στρατηγική και τις Προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τον Δήμο και άπτονται της Πράσινης Ανάπτυξης.

Χαιρετισμό, επίσης, θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Α. Δρογαλάς, με αναφορά σε πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και επιμέρους αναπτυξιακές πολιτικές σχετικές με την πράσινη επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Κύριο θέμα της Εκδήλωσης θα αποτελέσουν οι τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης ιδιωτών κι επιχειρήσεων για επενδύσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής οικονομίας και ασφάλειας και της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις οικίες και βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις.

Εκτενής αναφορά θα γίνει στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» καθώς και στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον»,με εισηγητές τον κο Αθανάσιος Παπότης, Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Στέλεχος Τομέα Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και τον κο Μ. Παπαποστοπούλου, Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ασφαλιστικών Δικτύων & VIP Β. Ελλάδος.

Επίσης, θα παρουσιαστούν τα Πράσινα Προγράμματα, «Πράσινες Υποδομές 2010» – «Πράσινη Επιχείρηση 2010» & «Πράσινος Τουρισμός», από εξειδικευμένο Σύμβουλο του ομίλου ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, κα Νατάσα Κουφάκη, Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Στατιστικής, MSc, Στέλεχος Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σε μια εποχή, όπου η εφαρμογή ‘πράσινων πρωτοβουλιών' και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν «ευκαιρία» για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής και, ταυτόχρονα, το «μέσο» για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές, η Εκδήλωση στοχεύει στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και στην ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος Σερρών, μέσα από σχετικές δράσεις αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των δημοτών του, διασφαλίζει ενιαία και στοχευόμενα την εφαρμογή των Πράσινων εθνικών κι ευρωπαϊκών Στρατηγικών όσο και τις εγγυήσεις για μια αειφόρο πόλη. Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο Σερρών, μέσα από την προώθηση κι ανάδειξη ανάλογων επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων για τους επιχειρηματίες, απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις για την ενεργειακή οικονομία σε συνδυασμό με την βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

ΑΦΙΣΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΦΙΣΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ