ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ.Α. ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΚΜ, ΤΡΙΤΗ 25.11,ΩΡΑ 10 ΠΜ ΣΤΟΝ 3Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ