ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τη Χορήγηση Πιστοποιητικών, Αντιγράφων και Αποσπασμάτων Πράξεων και Στοιχείων που εμφανίζονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) – Σάββατο 14.03.2015

Μία άκρως χρήσιμη τεχνική και νομική Ημερίδα για τις νέες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  του Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες ξεκίνησαν από την 1η Μαρτίου 2015 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Κ2- 4946/15.10.2014, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.businessportal.gr, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 το πρωί στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών.
    Το Επιμελητήριο Σερρών, προκειμένου να ενημερώσει και να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις – μέλη του, τους Λογιστές, τους Δικηγόρους και όλους όσους συναλλάσσονται καθημερινά με την Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) επί των νέων δεδομένων που δημιουργούνται με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, εξασφάλισε την παρουσία ως εισηγητών στην Ημερίδα των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία έχει την όλη ευθύνη και επιμέλεια του ηλεκτρονικού – και όχι μόνον – συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. και συγκεκριμένα:
    Του κου Βασίλη Αποστολόπουλου, Διευθυντή της Κ.Ε.Ε.Ε.
    Της κας Αναστασίας Ξαρχά, Προϊσταμένης της Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. & Ειδικής Επιστήμονος Πληροφορικής – Software της Κ.Ε.Ε.Ε. και του
    Του κου Γεωργίου Γεωργακόπουλου, Συντονιστή της Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε.Ε. καθώς και
    Της κας Βασιλικής Αδαμίδου, Αρμόδιας Υπαλλήλου για τις Ανώνυμες Εταιρείες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών.
Έτσι, με τη συνδρομή και του Συλλόγου Λογιστών Ν. Σερρών δια του Προέδρου του, κου Βενέτη Θεολόγη, που βοήθησε στην προώθηση της Πρόσκλησης σε όλους τους συναδέλφους, παρέστη στην Ημερίδα η πλειονότητα των Λογιστών, επιχειρηματίες, δικηγόροι και άλλοι και ενημερώθηκαν στην πράξη για τη νέα διαδικασία που ξεκίνησε από 1/3/2015, η οποία, όπως τόνισε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Χρήστος Μέγκλας, κατά το χαιρετισμό του «….είναι πρωτοποριακή και έχει σκοπό να απαλλάξει από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται τόσο οι εταιρείες, αλλά και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την υποβολή δικαιολογητικών και την ανταλλαγή εγγράφων σε έντυπη μορφή».
Ο Διευθυντής της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Βασ. Αποστολόπουλος, αναφέρθηκε διαχρονικά στην εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. και στο ρόλο του ως εθνικού μητρώου, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία, αποτελώντας το Εθνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ελλάδας διασυνδέεται με το σύνολο των Εθνικών Μητρώων των χωρών της Ε.Ε. και όλου του κόσμου και νομιμοποιεί και παρέχει ως Μητρώο Δημοσιότητας την επίσημη προβλεπόμενη δημοσιότητα σε όλες τις δημοσιευτέες Πράξεις των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή. Τόνισε δε ότι η επιμελητηριακή κοινότητα τόσο δια των διοικήσεων όσο και δια των στελεχών – υπαλλήλων της είναι υπερήφανη για την υλοποίηση αυτού του τόσου μεγάλου εγχειρήματος, η εφαρμογή του οποίου οδήγησε στην άνοδο του δείκτη της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε από πόρους των Επιμελητηρίων, δηλαδή από τις συνδρομές των επιχειρήσεων μελών τους, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
    Η κα Αναστασία Ξαρχά επέδειξε το όλο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής μέσω του www.businessportal.gr με συγκεκριμένα παραδείγματα για τα διάφορα είδη καταχωρίσεων και αιτήσεων ανάλογα με τις πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν ανά νομική μορφή εταιρειών και ανά δημοσιευτέα πράξη.
    Ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, αναφέρθηκε στο νομικά κυρίως ζητήματα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της λειτουργίας και εφαρμογής του Γ.Ε.ΜΗ. ως προς τις Πράξεις Δημοσιότητας (Ανακοινώσεις Σύστασης, Τροποποιήσεων, Ισολογισμών, Πιστοποιητικά, Καταστατικά, κ.ά.) καθώς και τα τέλη τήρησης της Μερίδας των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ., προσφωνώντας «συναδέλφους» τους παριστάμενους λογιστές, εκφράζοντας ότι ως τέτοιους τους αισθάνονται και τους αντιμετωπίζουν οι επιμελητηριακοί υπάλληλοι, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών τους.  Έδωσε μάλιστα έμφαση και στις άλλες υπηρεσίες,  τις έμμεσες ανταποδοτικές που παρέχουν τα Επιμελητήρια για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της θέσης των μελών τους. (Υπομνήματα, συμμετοχή σε Εκθέσεις, Επιχειρηματικές Αποστολές, Παρεμβάσεις, Προτάσεις για αναπτυξιακά και οικονομικά θέματα, Ενημέρωση, Πληροφόρηση κ.π.ά.)
    Η κα Βασιλική Αδαμίδου από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών, ανέπτυξε μία άκρως τεκμηριωμένη και χρήσιμη παρουσίαση, ως προς πώς πρέπει να είναι γραμμένες και πότε και πώς να δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις και τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
    Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και δόθηκαν πρακτικές απαντήσεις στα τεχνικά και νομικά ζητήματα από τους εισηγητές.
    Τα στελέχη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Σερρών παρουσίασαν συγκεκριμένες περιπτώσεις Πιστοποιητικών, Ανακοινώσεων επί Τροποποιήσεων Καταστατικών και Ισολογισμών, καθώς και παροχής αντιγράφων καταστατικών με ψηφιακή υπογραφή που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Σερρών και παρουσιάστηκε η πολύ μεγάλη υπηρεσία που παρέχει το Επιμελητήριο Σερρών σε περισσότερες από 100 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μέλη του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναρτούν τους Ισολογισμούς τους στην ξεχωριστή εταιρική τους παρουσίαση μέσω του Επιχειρηματικού Οδηγού του site του Επιμελητηρίου Σερρών, εξασφαλίζοντάς τους έτσι, εντελώς δωρεάν, την απαραίτητη δημοσιότητα που απαιτείται από το νόμο.
    Η Ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών www.serreschameber.gr, όπως και οι παρουσιάσεις των εισηγητών που εστάλησαν και στα e-mail όλων των συμμετεχόντων.
    Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ευκαιρία της παρουσίας στο Επιμελητήριο Σερρών των στελεχών της Κ.Ε.Ε.Ε. από την Αθήνα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Τεχνική Ημερίδα – Σεμινάριο με το ίδιο θέμα για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Μακεδονίας Θράκης, την οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 20 στελέχη Επιμελητηρίων, από τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Πέλλας, της Χαλκιδικής, των Σερρών κ.ά.