Η ΚΕΕΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΕΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Η ΚΕΕΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΕΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σχετικά Αρχεία: