Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδας υιοθέτησε τις θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών προς το ΥΠΑΑΤ για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Ο Πρόεδρος ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος,στην επιστολή του τονίζει :«….συντασσόμαστε απόλυτα με τα αναφερόμενα στην επιστολή του Επιμελητηρίου Σερρών”

Ως προς το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λάβει μορφή υπομητρώου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για την απλούστευση των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, με περιορισμό των επιπλέον δικαιολογητικών στα εντελώς απαραίτητα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη
 
Κοινοποίηση:
–    Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
κ. Κωστή Χατζηδάκη
–    Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη
–    Προέδρους Επιμελητηρίων-μελών ΚΕΕΕ
 
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 1081
 
 
Θέμα: «Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης 225/32352/10.03.2014 – Μετεξέλιξη
του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Ν. 3955/2011»
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη διαβούλευση του ΥΠΑΑΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστο Μέγκλα, πραγματοποιήθηκε στις 07.05.2014 σύσκεψη στο Υπουργείο σας για την Υπουργική Απόφαση 225/32352/10.03.2014.
 
Δυστυχώς, όπως μετά λύπης μας διαπιστώσαμε, στη συνάντηση αυτή δεν εκλήθη η ΚΕΕ ως ο θεσμοθετημένος από την Πολιτεία εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων, συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού κόσμου, και ο κατ’ εξοχήν σύμβουλός της σε θέματα οικονομικά και επιχειρηματικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε παράλειψη και όχι σε σκόπιμη εξαίρεση ή αποκλεισμό και ότι με την προσωπική σας παρέμβαση θα αποκατασταθεί.
 
Παράλληλα, κύριε Υπουργέ, έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών αντιδράσεων και παραπόνων για τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής για την εγγραφή των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του Ν. 3955/2011. Στο πλαίσιο αυτό συντασσόμαστε απόλυτα με τα αναφερόμενα στην επιστολή του Επιμελητηρίου Σερρών (αριθ. Πρωτ. 5090/06.05.2014), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, και αφορά στη δημιουργία άνισων όρων άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας και της εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, καθώς τίθενται διαφορετικά όρια και προϋποθέσεις για την έκδοση εγγυητικής επιστολής μεταξύ των εμπόρων, των εισαγωγέων, των εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων και άλλων εμπλεκομένων, ενώ άλλα προβλέπονται για τους εμπόρους, άλλα για τους μεσίτες, άλλα για τους τυποποιητές αγροτικών προϊόντων, άλλα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.ο.κ.
 
Τέλος, πιστεύουμε ότι – παρά το γεγονός ότι υπάρχει συνεργασία-διεπαφή του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο τηρείται από τα Επιμελητήρια και αποτελεί το μοναδικό και ενιαίο Εμπορικό Μητρώο καταγραφής όλων των επιχειρήσεων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, για την άντληση των βασικών στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. – θα πρέπει (για την απλοποίηση των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας) να περιορισθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά στα εντελώς απαραίτητα, τα οποία θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., που θα χορηγούν τον αριθμό Ειδικού Μητρώου, προκειμένου το ειδικό αυτό μητρώο να λάβει τη μορφή υπομητρώου του Γ.Ε.ΜΗ.
 
Ακόμη φρονούμε ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών παρεμβάσεων (Τροπολογία Νόμου, ΚΥΑ), έτσι ώστε και οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις α’ και β’ βαθμού να καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
 
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Μίχαλος