Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡ.ΜΕΓΚΛΑ ΓΙΑ ΤΗ SER-EXPO 2015

Παρακολουθήστε το βίντεο με τη συνέντευξη τύπου