Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ RICHARD WEBER ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το συγκεκριμένο Οικονομικό Φόρουμ αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Επιμελητηρίων. Ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους παριστάμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον των Επιμελητηρίων. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, το μέλλον του επιχειρείν, η αναμόρφωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου, οι νέες δεξιότητες διαχείρισης και η χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κατά το διήμερο Οικονομικό Φόρουμ έγινε εκτενής αναφορά στη δημιουργία ενός νέου οδικού χάρτη αντιμετώπισης της κρίσης και στην πορεία προς την τρίτη βιομηχανική επανάσταση που στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες και στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων. Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία έγινε και για το μοντέλο της “συλλογικής αποτελεσματικότητας” και τη δημιουργία μιας «νέας αλυσίδας αξιών», με την σύγκλιση των τριών συνθετικών, δηλαδή Ενέργεια/ Μεταφορές/ Πληροφορική.

Από πλευράς του Επιμελητηρίου Σερρών, ο Πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας ήταν βασικό μέλος της ελληνικής αποστολής από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), συμμετείχε στις συνεδρίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Φόρουμ και μάλιστα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον Πρόεδρο των Ευρωεπιμελητηρίων, Richard Weber.