Θεματικό Εργαστήριο (WORKSHOP) με θέμα τα «Σύγχρονα Εργαλεία Στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών» στο πλαίσιο της SER-EXPO 2017 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. εντός του Εκθεσιακού Χώρου. Το Επιμελητήριο Σερρών φιλοξενεί με χαρά το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την πρωτοβουλία των microSTARS.

Θεματικό Εργαστήριο (WORKSHOP) με θέμα τα «Σύγχρονα Εργαλεία Στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών» στο πλαίσιο της SER-EXPO 2017  το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ.  εντός του Εκθεσιακού Χώρου. Το Επιμελητήριο Σερρών φιλοξενεί με χαρά το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την πρωτοβουλία των microSTARS.Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΚΕΠΑ θα ενημερώσουν για τα επενδυτικά προγράμματα και  τα χρηματοδοτικά εργαλεία ειδικά για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσες.