ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τις δηλώσεις σας για τη δημιουργία κλειστού κέντρου σε Στρατόπεδο στο Δήμο Σιντικής για μετανάστες που έχουν μπει παράνομα στην χώρα μας μετά την 1η Μαρτίου 2020, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τη μεταφορά τους στο Νομό Σερρών.
Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ο Νομός Σερρών, παρά τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματά του [στρατηγική θέση ως κύρια πύλη της χώρας από και προς την Ε.Ε., πλούσιοι φυσικοί πόροι (γεωθερμία, εύφορος κάμπος, ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών), μοναδικά και ξεχωριστά προϊόντα διατροφής, τουριστικές ομορφιές, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.π.ά πλουτοπαραγωγικές πηγές] κατέχει το θλιβερό «προνόμιο» να βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ Νομών της Ελλάδας (47η θέση). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση του πληθυσμού με τους μόνιμους κατοίκους να ανέρχονται μόλις στους 160.000, ενώ ήδη οι μετανάστες που είναι εγκατεστημένοι στο Νομό είναι περίπου 2.000, δηλαδή αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1% του πληθυσμού μας.
Όπως τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, αυτό που έχει ανάγκη ο Νομός μας είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξή του και όχι να επιβαρύνεται επιπλέον με μετανάστες, στοιχείο που επηρεάζει αρνητικά την ήδη δυσχερή από κακές πολιτικές προηγούμενων ετών κατάστασή του (χαμηλή θέση ως προς το ΑΕΠ, αθέμιτος ανταγωνισμός από επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή και μεγάλο πλήγμα από παραεμπόριο, απώλεια εισοδήματος, κλείσιμο επιχειρήσεων, υπογεννητικότητα, μετανάστευση κατοίκων και επιχειρήσεων).
Άμεση προτεραιότητα, και δεδομένων των αναπτυξιακών προοπτικών και πλεονεκτημάτων του Νομού, πρέπει να δοθεί στα εξής:

  • Προσέλκυση επενδύσεων για εγκατάσταση επιχειρήσεων στο Ν. Σερρών και δημιουργία θέσεων εργασίας
  • Φυσικό Αέριο: Επείγουσα και άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης της σύνδεσης των επιχειρήσεων  και των νοικοκυριών των Σερρών στο υφιστάμενο δίκτυο και επέκταση του δικτύου σε όλη την πόλη αλλά και στο Νομό
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Να δοθεί προτεραιότητα στους κατοίκους και στους επιχειρηματίες του Νομού για τις 100 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις σε Α.Π.Ε. και όχι σε ξένων συμφερόντων εταιρίες και μεγάλους επενδυτές ενέργειας
  • Δημοπρατήριο: Δημιουργία Κέντρου Διακίνησης Αγροτικών Προϊόντων για καλύτερες τιμές αυτών και αύξηση του τζίρου της αγροτικής παραγωγής
  • ΕΣΠΑ: Να δοθεί στο Νομό Σερρών το μερίδιο του ΕΣΠΑ που του αναλογεί και να προβλεφθούν αυξημένα κίνητρα για τις επιχειρήσεις του

Κύριε Υπουργέ,
Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στη μεταφορά μεταναστών στο Νομό μας που έχει τόσες ανάγκες σε επενδύσεις, σε δουλειές για τον κόσμο, για να κρατηθούν οι νέοι στον τόπο μας και να μην μειώνεται ο πληθυσμός του.

Με εκτίμηση,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών