ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών υποδεχόμαστε με χαρά και περισσή ικανοποίηση την «καλή είδηση» για την επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου σε όλα τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η ικανοποίησή μας αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι τόσο ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Πάνος Σκουρλέτης όσο και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσαν ότι τα σχετικά έργα επέκτασης του δικτύου διανομής θα αρχίσουν εντός του έτους 2016 καθώς μετά την κατάργηση των σχετικών διατάξεων και την άρση των δυσκολιών που υπήρξαν, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάγεται εφεξής στην αρμοδιότητα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή μας. 

Εμείς, ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών, έχουμε την άποψη ότι η σύνδεση του Νομού μας με το Φυσικό Αέριο είναι αναγκαία προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης των πολιτών αλλά και οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Αυτήν την άποψη, που όλα τα χρόνια της Διοίκησής μας προασπιζόμαστε σθεναρά, την εκφράσαμε και προσφάτως μέσω επιστολής που αποστείλαμε στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, Πάνο Σκουρλέτη (20/01/2016) και παράλληλα του επισημάναμε ότι έτσι θα αμβλυνθεί και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που υφίστανται οι επιχειρήσεις της περιοχής σε σχέση με αυτές στην άλλη πλευρά των συνόρων, δεδομένου ότι σήμερα το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με το διασυνοριακό παρεμπόριο, τις μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης, στις ασφαλιστικές εισφορές και άλλα, καθιστούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα δυσχερή στον ακριτικό Νομό Σερρών.

Χαιρετίζουμε και πάλι τα όσα έγιναν εσχάτως γνωστά και καλούμε όλους τους συναρμόδιους φορείς να συντονιστούν και το δυνατόν συντομότερα να ενεργήσουν προκειμένου αυτό το ζωτικής σημασίας έργο να πάρει «σάρκα και οστά» και στο Ν.Σερρών. 

Τέλος, έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε και εκείνους τους τοπικούς φορείς που υπήρξαν συμπαραστάτες μας και εμπράκτως μας βοήθησαν σε αυτό το δίκαιο αίτημά μας.