ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ KAI TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχοντας ήδη εκδώσει σχέδιο κανονισμού για την απονομή του ελληνικού σήματος στα αλκοολούχα ποτά, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν. 4072/2012, τον δεύτερο κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης είναι η 25η Οκτωβρίου 2013.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20131004_20131004-00-YPAN-Gala_Shma_Kanonismos.pdf