ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01-31/12/13 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.): ΤΡΙΤΗ 10/06/2014 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο