Μέτρα για κορωνοϊό: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για επιχειρήσεις & επιδόματα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπου συμπεριελήφθησαν όλα τα μέτρα που ανακοίνωσαν χθες σε Συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μεταξύ των μέτρων είναι και τα ακόλουθα για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας:

– Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας στο 6 % έως 31.12.2020

– Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει ή που προσωρινά έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους και για τους εργαζόμενους αυτών

– Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας – Οι επιστροφές ύψους έως και 30.000€ θα γίνονται άμεσα

– Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

– Επέκταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν ή θα λήξουν εντός του α’ τριμήνου της χρονιάς ως το τέλος Μάϊου

– Οικονομική ενίσχυση και αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών  εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για  ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.

– Δυνατότητα λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας 

– Απαγόρευση μειώσεων προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας (αναδρομική εφαρμογή από 18.03.2020). Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

– Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας μέρους ή συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων που πλήττονται, βάσει των ΚΑΔ που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Οικονομικών, για 1 μήνα με δυνατότητα παράτασης κατόπιν έκδοσης σχετικής ΚΥΑ – Ρητή απαγόρευση καταγγελίας αυτών των συμβάσεων – Οι εργαζόμενοι που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800€ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού.

 – Διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους :

1. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όπου θα δηλώσει τους εργαζομένους που τελούν σε αναστολή – Συμπεριλαμβάνονται και αυτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου. Προσοχή: Εάν δεν υποβληθεί, οι επιχειρήσεις αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

2. Γνωστοποίηση της Υπεύθυνης Δήλωσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ

3. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από εργαζόμενο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Προσωπικά στοιχεία, ΙΒΑΝ, αριθμός πρωτ. Υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη)

– Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο κατά τρεις μήνες, ως τις 30 Ιουνίου.

 

Δείτε ολόκληρη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα συνημμένα. 

 

Σχετικά Αρχεία: