Μείωση της οικονομικής παραγωγής και αύξηση της ανεργίας στη Γερμανία- Ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα

Μείωση της οικονομικής παραγωγής και αύξηση της ανεργίας στη Γερμανία- Ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα