ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 40% ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (5204/Β’/24.11.2020) η Υπουργική Απόφαση  Α.1251/2020 με την οποία προσδιορίζοντα οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Δείτε τους ΚΑΔ στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: