Μελέτη Γρ.ΟΕΥ Αγκύρας για τον κλάδο των Κατασκευών και Υποδομών στην Τουρκία

-ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
-Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Ιανουάριος 2015

Σχετικά Αρχεία: