ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ

Σέρρες, 15.04.2020

Αρ. Πρωτ. 770

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

κο Άδωνι Γεωργιάδη

Υπουργό Οικονομικών,

κο Χρήστο Σταϊκούρα 

ΚΟΙΝ: 

-Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, 

         κο Κώστα Καραμανλή

-Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή

-Βουλευτές Ν. Σερρών 

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, θεωρούμε, κατόπιν και προτάσεων μελών μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οικοτουρισμού, ότι πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις οικοτουριστικές επιχειρήσεις που ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας και έχουν υποστεί τεράστια ζημία. 

Στην Ελλάδα και κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα ο οικοτουρισμός αποτελεί μορφή τουρισμού με βασικό αντικείμενο την επίσκεψη και περιήγηση σε βιοτόπους και προστατευόμενες περιοχές, κυρίως λίμνες και το γύρω από αυτές φυσικό περιβάλλον. Η εποχή αιχμής είναι η άνοιξη και συγκεκριμένα το διάστημα από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους καθώς τότε οι καιρικές συνθήκες ευνοούν αφενός την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση των επισκεπτών και αφετέρου τη χρήση περισσότερων μέσων περιήγησης από τους επιχειρηματίες του οικοτουρισμού. Μετά τις αρχές Ιουλίου η τουριστική κίνηση στις οικοτουριστικές επιχειρήσεις είναι σχεδόν μηδαμινή καθώς πόλος έλξης των τουριστών είναι πλέον τα νησιά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα διότι οι επιχειρήσεις αυτές ζημιώνονται όχι μόνο για τους μήνες που επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας τους αλλά για έξι ολόκληρους μήνες. 

Για το λόγο αυτό, κρίνουμε αναγκαίο να εκτιμηθούν οι ιδιαιτερότητες των οικοτουριστικών επιχειρήσεων και να ληφθούν μέτρα στήριξης, όπως για παράδειγμα η καταβολή αποκαταστατικών επιχορηγήσεων  στις επιχειρήσεις ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους, το προσωπικό που απασχολούν και την υπολογιζόμενη ζημία τους. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Ζητούμε την άμεση ουσιαστική στήριξη των οικοτουριστικών επιχειρήσεων της χώρας μας για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να μην οδηγηθούν σε οριστική παύση. 

 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών