Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Σερρών η Ενημερωτική Εκδήλωση παρουσίασης από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Σερρών η Ενημερωτική Εκδήλωση παρουσίασης από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».
Στις δράσεις αυτές μπορούν να υποβάλουν πρόταση – αίτηση επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου, της εστίασης, της εκπαίδευσης και της μεταποίησης και να τύχουν επιχορήγησης ποσοστού 50 έως 65% για δαπάνες σε κτιριακά, μηχανήματα – εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση κ.π.α.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Πληροφορίες:
ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ: 2310 480000
Επιμελητήριο Σερρών: 23210 99744, 23210 99732