ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2015-2020»

Την Ημερίδα, που συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών, το ΓΕΩΤΕΕ (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας) και το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα, στην πλειονότητά τους Γεωτεχνικοί Επιστήμονες και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Από τη συζήτηση, που έγινε ύστερα από τις παρουσιάσεις των εισηγητών, διαπιστώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγροδασοπονία σε σχέση και με τη νέα ΚΑΠ 2015-2020.

Ομιλητές της Ημερίδας ήταν οι εξής 

1: Κωνσταντίνος Μαντζανάς : Δασολόγος, Καθηγητής της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

2: Απόστολος Αϊναλής : Δασολόγος, Δ/ντής Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

3: Άννα Σιδηροπούλου : Δασολόγος, Καθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

4: Βασίλειος Παπαναστάσης : Ομότιμος Καθηγητής Λιβαδοπονίας του ΑΠΘ

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Χρήστος Μέγκλας τόνισε ότι πολύ καίριο ζήτημα για την Αγροδασοπονία είναι να εξευρεθούν εκείνοι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνυπάρξει ο δασικός πλούτος μαζί με τις υφιστάμενες καλλιέργειες. «Γνωρίζω ότι προωθούνται τέτοιες ενέργειες από την ΕΕ μέσα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2015-2020 προκειμένου να υπάρξουν κάποια πλεονεκτήματα για τον παραγωγό, το κράτος και για το περιβάλλον. Υπάρχουν άμεσα οφέλη για τους παραγωγούς που είναι μια πλέον οικονομική πρόσοδος. Για το κράτος είμαστε ελλειμματικοί και τουλάχιστον το 80% της ξυλείας εισάγεται. Οπότε τα επόμενα χρόνια και σε άλλες χώρες της Ε.Ε θα υπάρξει μια πολιτική να επιδοτούνται τέτοιες ενέργειες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Μέγκλας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας) Ζαφείρης Μυστακίδης υποστήριξε ότι και για το περιβάλλον τα οφέλη είναι πολλαπλά. Τέτοια οφέλη της Αγροδασοπονίας είναι η συγκράτηση του γόνιμου εδάφους, η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και των θρεπτικών συστατικών, η αποφυγή διάβρωσης και πολλά ακόμη πλεονεκτήματα.

 

Από το Γραφείο Τύπου