Με χαρά και ικανοποίηση παρακολουθούμε τις εργασίες σύνδεσης ιδιωτών με το φυσικό αέριο που ξεκίνησαν κατά προτεραιότητα από την πόλη των Σερρών. Χαιρόμαστε για τη συμβολή του Επιμελητηρίου Σερρών στη σύνδεση αυτή. Αναδείξαμε το θέμα και την αναγκαιότητα του φυσικού αερίου στην πόλη και στο Νομό μας.

Με χαρά και ικανοποίηση παρακολουθούμε τις εργασίες σύνδεσης ιδιωτών  με το φυσικό αέριο που ξεκίνησαν κατά προτεραιότητα από την πόλη των Σερρών.

Χαιρόμαστε για τη συμβολή του Επιμελητηρίου Σερρών στη σύνδεση αυτή.

Αναδείξαμε το θέμα και την αναγκαιότητα του φυσικού αερίου στην πόλη και στο Νομό μας.

Προβάλλουμε και ενημερώνουμε με κάθε μέσο για το υπάρχον δίκτυο & τη σύνδεση με αυτό.

Γιατί πιστεύουμε ότι η χρήση της ενέργειας αυτής έχει χαμηλότερο κόστος και έτσι περισσεύουν χρήματα για να γίνουν και επενδύσεις στις Σέρρες, ευνοώντας παράλληλα το περιβάλλον.