Μια νέα υπηρεσία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμβουλευτικής καθοδήγησης (Ε-Consulting) που δημιουργήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) προσφέρει στα μέλη του το Επιμελητήριο Σερρών

Μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως:

  • Εργαλείο δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου / Πλάνου (Business Plan),
  • Εργαλείο δημιουργίας Marketing Plan (μέσω διαμόρφωσης στόχων και ενεργειών marketing),
  • Συμπληρωμένα πρότυπα Marketing Plan τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας,
  • Δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων,

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ, όσο και από φορητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ).

Μοναδική προϋπόθεση χρήσης της πλατφόρμας αποτελεί η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας της επιχείρησης στο Επιμελητήριο Σερρών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Σερρών στο τηλέφωνο: 23210 99732.

Η Ιστοσελίδα της υπηρεσίας E-consulting, όπως και το Εγχειρίδιο Χρήσης βρίσκεται στην διεύθυνση: https://e-consulting.uhc.gr/